Cennik - wczesna rejestracja do 17.05.2024 r.


Lekarz specjalista - wczesna rejestracja
350 PLN
We wskazanej cenie znajduje się koszt uczestnictwa w 2-dniowym wydarzeniu tj. 13-14 czerwca 2024 r. wraz z przerwą kawową oraz materiałami konferencyjnymi i certyfikatem uczestnictwa.


Rezydent - wczesna rejestracja
250 PLN
We wskazanej cenie znajduje się koszt uczestnictwa w 2-dniowym wydarzeniu tj. 13-14 czerwca 2024 r. wraz z przerwą kawową oraz materiałami konferencyjnymi i certyfikatem uczestnictwa. Cena ta dedykowna jest wyłącznie lekarzom rezydentom.


Student - wczesna rejestracja
150 PLN
We wskazanej cenie znajduje się koszt uczestnictwa w 2-dniowym wydarzeniu tj. 13-14 czerwca 2024 r. wraz z przerwą kawową oraz materiałami konferencyjnymi i certyfikatem uczestnictwa. Cena ta dedykowna jest wyłącznie studentom.Cennik - późna rejestracja rejestracja do 06.06.2024 r. 10.06.2024 r.


Lekarz specjalista - późna rejestracja
500 PLN
We wskazanej cenie znajduje się koszt uczestnictwa w 2-dniowym wydarzeniu tj. 13-14 czerwca 2024 r. wraz z przerwą kawową oraz materiałami konferencyjnymi i certyfikatem uczestnictwa.


Rezydent - późna rejestracja
400 PLN
We wskazanej cenie znajduje się koszt uczestnictwa w 2-dniowym wydarzeniu tj. 13-14 czerwca 2024 r. wraz z przerwą kawową oraz materiałami konferencyjnymi i certyfikatem uczestnictwa. Cena ta dedykowna jest wyłącznie lekarzom rezydentom.


Student - późna rejestracja
300 PLN
We wskazanej cenie znajduje się koszt uczestnictwa w 2-dniowym wydarzeniu tj. 13-14 czerwca 2024 r. wraz z przerwą kawową oraz materiałami konferencyjnymi i certyfikatem uczestnictwa. Cena ta dedykowna jest wyłącznie studentom.Ważne!

Wybranie opcji przyjeżdżam z osobą towarzyszącą oznacza, że osoba ta będzie uczestnikiem wydarzenia towarzyszącego w pierwszy dzień wydarzenia tj. 13 czerwca. Osoba towarzysząca nie jest uczestnikiem wydarzenia i nie bierze udziału w konferencji i warsztatach. Opcja ta jest dodatkowo płatna - 150 zł/os.

Udział w wydarzeniu towarzyszącym dla uczestników wydarzenia jest dodatkowo płatny - zgłoszenie następuje przez zaznaczenie tej opcji w poniższym systemie rejestracji.

Uwaga! Rejestracja tylko przez formularz! Brak możliwości zarejestrowania się na miejscu w dniu konferencji bez wcześniejszej rejestracji online.