KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. Marek Bolanowski - Przewodniczący Komitetu Naukowego

Członkowie:

prof. dr hab. Marcin Barczyński,
prof. dr hab. Agnieszka Czarniecka,
prof. dr hab. Jacek Daroszewski,
prof. dr hab. Marek Dedecjus,
prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski,
prof. dr hab. Aleksander Konturek,
prof. dr hab. Beata Kos-Kudła,
prof. dr hab. Andrzej Lewiński,
prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz,
prof. dr hab. Marek Ruchała,
prof. dr hab. Anhelli Syrenicz,
prof. dr hab. Robert Śmigiel,
prof. dr hab. Renata Świątkowska-Stodulska,
prof. dr hab. Przemysław Witek,
dr hab. Anna Bohdanowicz-Pawlak,
dr hab. Witold Chudziński,
dr hab. Diana Jędrzejuk,
dr hab. Jadwiga Szymczak,
dr hab. Beata Wojtczak,
dr hab. Arkadiusz Zygmunt,
dr n. med. Andrzej Cichocki,
dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska,
dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej,
dr n. med. Tomasz Tomkalski,
dr n. med. Aleksandra Zdrojowy-Wełna,
lek. Łukasz Gojny,
lek. Rafał Mulek.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr hab.n.med. Beata Wojtczak, prof. UMW - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
lek. Łukasz Gojny - Sekretarz

Członkowie:

prof. dr hab. Marek Bolanowski,
prof. dr hab. Krzysztof Kaliszewski,
dr hab. Paweł Domosławski.
dr n. med. Anna Brona,
dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska,
dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej,
dr n. med. Krzysztof Sutkowski,
dr n. med. Tomasz Tomkalski.