Program II Wrocławskie Spotkania Endokrynologii i Chirurgii Endokrynologicznej: podzielony będzie na część wykładową oraz część warsztatową. 

Warsztaty są bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszeń, warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty za udział w Konferencji oraz zaznaczenie tej opcji podczas procesu rejestracji.

Multimedialna sesja plakatowa:

1. Streszczenia:
Streszczenia powinny być nadesłane do 30.04.2024 (przedłużony do 17 maja) na adres: abstrakty.echw@convention.wroclaw.pl. Informacja na temat zakwalifikowania streszczenia do sesji plakatowej i wytycznych dotyczących przygotowania plakatu zostanie przesłana do autorów do 30.05.2024.
Prace mogą być zgłaszane tylko przez zarejestrowanych uczestników wydarzenia.


2. Informacje wymagane do nadesłania streszczenia:
  • Tytuł pracy w języku polskim oraz angielskim;
  • Dane autorów (tytuł naukowy, imię i nazwisko, afiliacja/instytucja, e-mail, telefon);
  • Dane autora prezentującego;
  • Abstrakt w języku polskim, o maksymalnej długości 2500 znaków;
  • Słowa kluczowe - min 3, max 5.
Zachęcamy do zapoznania się z plakatami prezentowanymi podczas elektronicznej sesji plakatowej:
 
   
  • Plakat 6

  • Uwaga! Rejestracja tylko przez formularz! Brak możliwości zarejestrowania się na miejscu w dniu konferencji bez wcześniejszej rejestracji online.