Za udział w konferencji przysługuje 13 punktów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Dodatkowe 2 punkty edukacyjne przysługują uczestnikom warsztatów ultrasonograficznych.